Portal - Wadowice
polski Środa - 18 lipca 2018      Bądź dobrze poinformowany! Czytaj Wiadomości Powiatowe.
Menu
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
 
2015-08-03 W kasie gminy widać dno


Czerwcową sesję Rady Miejskiej w Wadowicach zdominował temat kolejnych inwestycji, jakie zamierza w Wadowicach zrealizować burmistrz dr Mateusz Klinowski.

W środę, 24 czerwca wadowiccy radni na wniosek burmistrza zwiększyli planowany deficyt gminy. Większe zadłużenie ma związek z przebudową ulicy Mickiewicza, której koszt jest szacowany na około 7 milionów zł. Aby w środku roku znaleźć pieniądze na tę inwestycję burmistrz przeniósł na to zadanie wszystkie wolne środki. Mimo tego, już dzisiaj planowany deficyt gminy wynosi 13 327 498,18 zł.

Radni na wniosek burmistrza Klinowskiego zgodzili się także na nieodpłatne nabycie od PKP działek, na których znajduje się budynek dworca. Nie obyło się przy tym bez gorącej dyskusji zapoczątkowanej jeszcze na poprzedzającej sesję Komisji Inicjatyw Gospodarczych i Rozwoju. Radni obawiali się kosztów remontu i adaptacji wnętrza budynku dworca, który według różnych szacunków wyniesie od 8 do 10 milionów zł. W budynku mieszkają także 3 rodziny, którym gmina będzie musiała zapewnić lokale zastępcze.

Burmistrz dr Mateusz Klinowski planuje w pozyskanej nieruchomości otworzyć kawiarnię, galerię sztuki oraz wygospodarować miejsce na biura dla lokalnych stowarzyszeń czy gminnych instytucji. W planach burmistrza jest także stworzenie przy budynku dworca PKP centrum przesiadkowego i dworca dla busów. Na adaptację pozyskanych od kolei nieruchomości burmistrz zamierza pozyskać środki z Unii Europejskiej przeznaczone na rewitalizację miast.

Podczas dyskusji w sprawie nabycia dworca burmistrz zdradził też, że będzie ubiegał się o reelekcję. Jako inwestycję na swoją ewentualną drugą kadencję zapowiedział przebudowę drogi krajowej nr 52 w Kleczy, tak aby nie przebiegała ona pod wiaduktem kolejowym jak ma to miejsce obecnie.

W trakcie sesji radni głosowali także nad absolutorium dla burmistrza za wykonanie budżetu gminy w 2014 roku. Jak podkreślił przewodniczący rady Józef Cholewka było to absolutorium de facto dla poprzedniej burmistrz Wadowic Ewy Filipiak, która przygotowała i realizowała zeszłoroczny budżet przez przeszło 11 miesięcy. Uchwałę absolutoryjną rajcy przyjęli jednogłośnie.

Natomiast w interpelacjach radni poruszyli problemy pojawiające się w ich sołectwach lub okręgach wyborczych. Oprócz bieżących tematów radna Zofia Kaczyńska pytała o to, czy burmistrz będzie wydawał własny biuletyn informacyjny, co burmistrz udzielając odpowiedzi potwierdził. Z kolei radny Szymon Ficek zaproponował zwiększenie środków dla tych jednostek pomocniczych gminy, których mieszkańcy najliczniej będą uczestniczyć w wyborach. Radny Jan Wąsik poruszył ponownie temat progów zwalniających zlokalizowanych na ul. Niwy, które w opinii radnych zamiast poprawiać bezpieczeństwo bardziej mu szkodzą.

Radni podczas sesji wyrazi również zgodę na sprzedaż gminnych działek na osiedlu Pod Skarpą w Wadowicach pomiędzy blokami 16 a 18, o co zwróciła się do gminy Spółdzielnia Mieszkaniowa.

....

 
 
AKTUALNOŚCI
  Otwarto Dom Seniora w Marcyporębie
  Komendant odwołany
  Parkuj i Jedź! - nowa inwestycja w gminie Spytkowice
  Ulica Fabryczna w rękach miasta
  Publiczny rejestr pedofili
  Sukces mieszkańca Lipowej
  Lewica sceptyczna wobec burmistrza Wadowic
  Święto Plonów. w Brzeźnicy
  Sierpniowe Wiadomości Powiatowe
  Burmistrz nie przyznaje się do winy
  Górecki traci poparcie w Kalwarii
  Onufralia 2015
  Działo się. Piknik Maspexu
  Inauguracja Wadowickiej Izby Gospodarczej
  WoJOWnicy Kukiza w Wadowicach
  Koniec roku szkolnego w ZDZ
  W kasie gminy widać dno
  Sam smak w Wadowicach
 
BEZPIECZEŃSTWO
  Czołowe zderzenie w Kleczy
  Chciała skoczyć z mostu
  Sprzęt dla strażaków z Kalwarii
  Oskarżeni o nakłanianie do prostytucji
  Czołowe zderzenie w Kalwarii
 
KULTURA, OŚWIATA
  Sukcesy w ZDZ
  Jubileuszowy numer Wadoviana
  Ogólnopolski sukces grafików z Radoczy!
  Zaczarowały szkoły korytarz
 
SPORT, REKREACJA
  Tomicka Amatorska Liga Piłkarska
 
JUBILEUSZE
  Uroczysta sesja z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice
 
Zdrowie i Uroda
  Zakaźny i Szkoła Rodzenia do likwidacji
  Szpital w sieci
 
Sylwetki, wywiady
  RADA SENIORÓW W LANCKORONIE
  Pomnik 1000-lecia Wiary i Ojczyzny
 
Interaktywna Polska
Webmaster: PROMEDIA