Portal - Wadowice
polski Sobota - 17 marca 2018      Bądź dobrze poinformowany! Czytaj Wiadomości Powiatowe.
Menu
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
 
2016-06-15 Fundusze dla Doliny Karpia


Stowarzyszenie Dolina Karpia pozyskało fundusze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, które będzie realizować w ramach trzech kategorii: wsparcia dla społeczności lokalnych, współpracy i aktywizacji. Nowością będzie organizowanie przez LGD konkursów grantowych skierowanych głównie do organizacji pozarządowych.

W ramach realizacji LSR 50% środków (tj. 8 725 000 PLN) przeznaczono na cel związany z rozwojem gospodarczym regionu Doliny Karpia. Cel ten będzie realizowany poprzez dwa cele szczegółowe, przy czym jeden z nich skierowany będzie wyłącznie dla osób z sektora rybackiego a drugi dla wszystkich osób chcących założyć działalność gospodarczą lub rozwinąć już istniejącą.


CO 1 Rozwój gospodarczy małych miast oraz terenów wiejskich

CS 1.1 Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego
P 1.1.1 Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego (800 000 PLN)
P 1.1.2 Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich (1 000 000 PLN

CS 1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości
P 1.2.1 Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich (3 600 000 PLN)
P 1.2.2 Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (2 425 000 PLN)
P 1.2.3 Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów (900 000 PLN)

Kolejnym celem LSR jest wzmocnienie dziedzictwa regionalnego oraz oferty spędzania wolnego czasu. Będzie on realizowany poprzez dwa cele szczegółowe, przy czym pierwszy z nich skupi swe działania na poprawie aktywności społecznej mieszkańców, a drugi na zwiększeniu atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia. Cele te będą realizowane poprzez przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz projekty miękki.


CO 2 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego

CS 2.1 Poprawa aktywności społecznej mieszkańców
P 2.1.1 Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań (1 975 000 PLN)
P 2.1.2 Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (300 000 PLN)
P 2.1.3 Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego dziedzictwa kulturowego (775 000 PLN)

CS 2.2 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Doliny Karpia
P 2.2.1 Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (4 025 000 PLN)
P 2.2.2 Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (733 000 PLN)
P 2.2.3 Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego (450 000 PLN)

Trzecim, i ostatnim celem LSR jest poprawa bezpieczeństwo ekologicznego Doliny Karpia poprzez realizację przedsięwzięć przez osoby z sektora rybackiego przeciwdziałających kłusownictwu i chroniących gospodarstwa rybackiego przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych.

CO 3 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego oraz wykorzystanie ekologii dla rozwoju

CS 3.1 Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego w Dolinie Karpia
P 3.1.1 Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi (600 000 PLN)

gdzie CO - cel ogólny, CS - cel szczegółowy, P - przedsięwzięcie

Planowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie:
http://dolinakarpia.org/media/filemanager/harmonogram_naborow.pdf

Szczegółowe informacje na temat wdrażania LSR, zakresu wparcia czy terminów naborów dostępne są w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia mieszczącym się w Zatorze przy ul. Rynek 2, na stronie: www.dolinakarpia.org, w poszczególnych Urzędach Gmin oraz na ich stronach www, a także w miarę możliwości na tablicach informacyjnych oraz w prasie lokalnej.


....

 
 
AKTUALNOŚCI
  Otwarto Dom Seniora w Marcyporębie
  Komendant odwołany
  Parkuj i Jedź! - nowa inwestycja w gminie Spytkowice
  Ulica Fabryczna w rękach miasta
  Publiczny rejestr pedofili
  Starosta szefem PiS w powiecie
  Sukces mieszkańca Lipowej
  Lewica sceptyczna wobec burmistrza Wadowic
  Święto Plonów. w Brzeźnicy
  Ewakuacja przedszkola w Wadowicach
  Sierpniowe Wiadomości Powiatowe
  Burmistrz nie przyznaje się do winy
  Górecki traci poparcie w Kalwarii
  Onufralia 2015
  Działo się. Piknik Maspexu
  Inauguracja Wadowickiej Izby Gospodarczej
  WoJOWnicy Kukiza w Wadowicach
  Koniec roku szkolnego w ZDZ
  W kasie gminy widać dno
  Sam smak w Wadowicach
 
BEZPIECZEŃSTWO
  Czołowe zderzenie w Kleczy
  Chciała skoczyć z mostu
  Sprzęt dla strażaków z Kalwarii
  Oskarżeni o nakłanianie do prostytucji
  Czołowe zderzenie w Kalwarii
 
KULTURA, OŚWIATA
  Sukcesy w ZDZ
  Jubileuszowy numer Wadoviana
  Ogólnopolski sukces grafików z Radoczy!
  Zaczarowały szkoły korytarz
  Oferta dla gimnazjalistów
 
SPORT, REKREACJA
  Tomicka Amatorska Liga Piłkarska
  Ogólnopolski Bieg Powsinogi
 
JUBILEUSZE
  Uroczysta sesja z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice
 
Zdrowie i Uroda
  Zakaźny i Szkoła Rodzenia do likwidacji
  Zakaźny i Szkoła Rodzenia do likwidacji
  Szpital w sieci
  Andrychów bez całodobowej opieki medycznej
 
Sylwetki, wywiady
  RADA SENIORÓW W LANCKORONIE
  Pomnik 1000-lecia Wiary i Ojczyzny
 
Interaktywna Polska
Webmaster: PROMEDIA