Portal - Wadowice
polski Środa - 18 lipca 2018      Bądź dobrze poinformowany! Czytaj Wiadomości Powiatowe.
Menu
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
 
2017-10-15 Oskarżeni o nakłanianie do prostytucji


Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie, skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Dawidowi S., Kazimierzowi B., Monice K., oraz Agnieszce W., którzy w okresie od 2014 roku do 10 października 2016 roku, w Wadowicach , Krynicy Zdroju, Limanowej, Gorlicach, Nowym Sączu w województwie małopolskim oraz Rzeszowie, Jaśle i Krośnie w województwie podkarpackim, działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, w której skład wchodzili, mającej na celu nakłanianie, ułatwianie oraz czerpanie korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby.

Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie prowadził śledztwo w sprawie działania, w okresie od nieustalonego bliżej dnia i miesiąca 2014 r. w Krynicy Zdroju w woj. małopolskim oraz w innych miejscowościach na terenie województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, polegających na czerpaniu korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez inne osoby oraz ułatwianiu im uprawiania prostytucji, to jest o przestępstwo z art. 258 § 3 k.k. i art. 204 § 2 k.k.

Na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego oraz przeprowadzonych czynności ustalono, że w skład grupy wchodzili wymienieni oskarżeni. Grupa miała określoną strukturę, a jej członkowie realizowali przydzielone im role. Wspólnym i głównym celem działalności osób wchodzących w skład grupy było osiąganie maksymalnych zysków z prostytucji uprawianej przez inne osoby w prowadzonych przez grupę agencjach towarzyskich, tzw. „domówkach”.

Założycielem i „przywódcą” tej grupy był Dawid S., który miastach województwa małopolskiego oraz podkarpackiego, wynajmował lokale mieszkalne, już to na swoje nazwisko, już to na dane innej osoby (osoby, której dowód sobie przywłaszczył), które następnie odpłatnie udostępniał kobietom trudniącym się prostytucją.

Kobiety do pracy w tych lokalach oskarżony Dawid S. werbował zamieszczając oferty na portalu erotycznym, w których proponował im możliwość świadczenia usług seksualnych w posiadanych lokalach w zamian za indywidualnie ustaloną opłatę, wynoszącą 150-200 zł za dzień korzystania z lokalu. Zwerbowanym kobietom zapewniał też, tzw. „opiekę”, organizował im profesjonalne sesje fotograficzne i umieszczał oferty ze zdjęciami na portalach erotycznych.
Pieniądze za tzw. „dniówki" odbierał osobiście w poszczególnych lokalach, albo wspólnie z innym członkiem grupy, Kazimierzem B. Jeśli nie mogli oni odebrać pieniędzy osobiście, kobiety opuszczające poszczególne lokale pozostawiały je w kopertach, w umówionych miejscach. Na podstawie zeznań kobiet, które świadczyły usługi seksualne w lokalach należących do Dawida S. oraz na podstawie wyjaśnień Agnieszki W. i Moniki K. ustalono, że łączna kwota korzyści, jakie osiągnął on z tego procederu wyniosła nie mniej niż 202.550,00 zł.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego, Dawid S. nie przyznał się do zarzucanych czynów. Wyjaśnił, że nie organizował żadnej grupy przestępczej, Kazimierza B. zna i utrzymuje z nim wyłącznie relacje towarzyskie. Nie zlecał mu żadnych prac ani zadań. Zna także Agnieszkę W. i Monikę K., którym podnajmował, wynajęte przez siebie mieszkania. Nie wiedział, że Agnieszka W. i Monika K. trudnią się prostytucją i nie interesował się tym, co one robiły w podnajętych mieszkaniach. Wynajmował kilka mieszkań równocześnie w różnych miastach, bowiem w miastach tych często przebywał. Kiedy z nich nie korzystał to podnajmował je i w ten sposób minimalizował swoje koszty. Nie werbował żadnych kobiet do uprawiania prostytucji w wynajmowanych przez niego mieszkaniach i nie czerpał z tego korzyści. Pobierał od nich jedynie umówiony czynsz.

Do zarzutów przywłaszczenia dowodu osobistego na dane innej osoby i podrobienia jej podpisu na umowach najmu mieszkań i innych dokumentach z tym związanych nie ustosunkował się.
Przesłuchany w charakterze podejrzanego Kazimierz B. nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Monika K. nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Przyznała, że trudniła się prostytucją. Pracowała w przeszłości w różnych agencjach towarzyskich. Od czerwca 2015 r. do czerwca 2016 r. pracowała dla Dawida S. w jego mieszkaniach. Za możliwość pracy w lokalach należących do Dawida Ś. płaciła mu po 200 zł za każdy dzień pobytu. Pieniądze przekazywała mu osobiście. Zaprzeczyła, aby odbierała pieniądze od innych kobiet. One także osobiście rozliczały się z Dawida Ś. Wyjaśniła, że Kazimierz B. pilnował kobiet pracujących w lokalach należących do Dawida S. odbierał telefony od kobiet, które chciały tam pracować oraz inkasował pieniądze od klientów, którzy korzystali z usług prostytutek. Z pieniędzy tych pobierał stawkę dla siebie i dla Dawida Ś.

Przesłuchana w charakterze podejrzanej Agnieszka W. nie przyznała się ani do udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ani do czerpania korzyści z cudzego nierządu. Potwierdziła natomiast, że uprawiała prostytucję w lokalach należących do Dawida S. i z tego tytułu płaciła mu najpierw po 50 zł od każdego klienta, a następnie po 150 zl za dzień pobytu w danym lokalu. Przyznała także, iż na prośbę Dawida S. przyjmowała nowe dziewczyny do pracy, odbierała od nich telefony i wskazywała lokale, do których miały trafić. Na prośbę Dawida Ś. wpuszczała je do konkretnych lokali, a jeden raz odebrała też dla niego pieniądze od dziewczyny, która opuszczała lokal.
Za te czyny Dawidowi Ś. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.
(fot. Archiwum)


....

 
 
AKTUALNOŚCI
  Otwarto Dom Seniora w Marcyporębie
  Komendant odwołany
  Parkuj i Jedź! - nowa inwestycja w gminie Spytkowice
  Ulica Fabryczna w rękach miasta
  Publiczny rejestr pedofili
  Sukces mieszkańca Lipowej
  Lewica sceptyczna wobec burmistrza Wadowic
  Święto Plonów. w Brzeźnicy
  Sierpniowe Wiadomości Powiatowe
  Burmistrz nie przyznaje się do winy
  Górecki traci poparcie w Kalwarii
  Onufralia 2015
  Działo się. Piknik Maspexu
  Inauguracja Wadowickiej Izby Gospodarczej
  WoJOWnicy Kukiza w Wadowicach
  Koniec roku szkolnego w ZDZ
  W kasie gminy widać dno
  Sam smak w Wadowicach
 
BEZPIECZEŃSTWO
  Czołowe zderzenie w Kleczy
  Chciała skoczyć z mostu
  Sprzęt dla strażaków z Kalwarii
  Oskarżeni o nakłanianie do prostytucji
  Czołowe zderzenie w Kalwarii
 
KULTURA, OŚWIATA
  Sukcesy w ZDZ
  Jubileuszowy numer Wadoviana
  Ogólnopolski sukces grafików z Radoczy!
  Zaczarowały szkoły korytarz
 
SPORT, REKREACJA
  Tomicka Amatorska Liga Piłkarska
 
JUBILEUSZE
  Uroczysta sesja z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice
 
Zdrowie i Uroda
  Zakaźny i Szkoła Rodzenia do likwidacji
  Szpital w sieci
 
Sylwetki, wywiady
  RADA SENIORÓW W LANCKORONIE
  Pomnik 1000-lecia Wiary i Ojczyzny
 
Interaktywna Polska
Webmaster: PROMEDIA