Portal - Wadowice
polski Środa - 18 lipca 2018      Bądź dobrze poinformowany! Czytaj Wiadomości Powiatowe.
Menu
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
 
2017-10-15 Szpital w sieci


Z dniem 1 października br. obowiązuje nowa sieć szpitali, która ma usprawnić organizację szpitali i przyszpitalnych przychodni.
Przed wejściem w życie sieci szpitali, uwagę pacjentów przykuwała możliwość likwidacji Oddziału Geriatrii w wadowickim szpitalu. Słano listy, apele. Trudno ocenić, na ile miały one wpływ, ale w efekcie geriatria, która ma funkcjonować w ramach oddziału wewnętrznego, zostaje w wadowickim szpitalu, który w nowej sieci szpitali został zakwalifikowany do I poziomu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.
Warto dodać, że zakwalifikowane świadczenia, które będzie realizował ZZOZ w Wadowicach są zagwarantowane do 30 czerwca 2021 roku.
Wypadła natomiast rehabilitacja medyczna, ZZOZ nie zakontraktował tych usług. Mówi się że rehabilitacja będzie prowadzona przez podmiot prywatny.
Ważą się natomiast losy Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Dyrekcja ZZOZ w Wadowicach podczas posiedzenia Rady Społecznej wystąpiła o likwidację Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w Wadowicach. Ten pomysł znalazł akceptację Rady Społecznej ZZOZ, a wniosek trafił do NFZ-tu.
Jak informuje dyrekcja ZZOZ w Wadowicach, Oddział Chorób Zakaźnych wraz z Izbą Przyjęć jest oddziałem przynoszącym straty rzędu 800 tys. zł rocznie. - Jego utrzymanie w obecnych warunkach lokalowych zagraża zdrowiu i życiu pacjentów - argumentuje dyrekcja wadowickiego szpitala.....

 
 
AKTUALNOŚCI
  Otwarto Dom Seniora w Marcyporębie
  Komendant odwołany
  Parkuj i Jedź! - nowa inwestycja w gminie Spytkowice
  Ulica Fabryczna w rękach miasta
  Publiczny rejestr pedofili
  Sukces mieszkańca Lipowej
  Lewica sceptyczna wobec burmistrza Wadowic
  Święto Plonów. w Brzeźnicy
  Sierpniowe Wiadomości Powiatowe
  Burmistrz nie przyznaje się do winy
  Górecki traci poparcie w Kalwarii
  Onufralia 2015
  Działo się. Piknik Maspexu
  Inauguracja Wadowickiej Izby Gospodarczej
  WoJOWnicy Kukiza w Wadowicach
  Koniec roku szkolnego w ZDZ
  W kasie gminy widać dno
  Sam smak w Wadowicach
 
BEZPIECZEŃSTWO
  Czołowe zderzenie w Kleczy
  Chciała skoczyć z mostu
  Sprzęt dla strażaków z Kalwarii
  Oskarżeni o nakłanianie do prostytucji
  Czołowe zderzenie w Kalwarii
 
KULTURA, OŚWIATA
  Sukcesy w ZDZ
  Jubileuszowy numer Wadoviana
  Ogólnopolski sukces grafików z Radoczy!
  Zaczarowały szkoły korytarz
 
SPORT, REKREACJA
  Tomicka Amatorska Liga Piłkarska
 
JUBILEUSZE
  Uroczysta sesja z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice
 
Zdrowie i Uroda
  Zakaźny i Szkoła Rodzenia do likwidacji
  Szpital w sieci
 
Sylwetki, wywiady
  RADA SENIORÓW W LANCKORONIE
  Pomnik 1000-lecia Wiary i Ojczyzny
 
Interaktywna Polska
Webmaster: PROMEDIA