Portal - Wadowice
polski Piątek - 17 sierpnia 2018      Bądź dobrze poinformowany! Czytaj Wiadomości Powiatowe.
Menu
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
 
2018-01-31 Sprzęt dla strażaków z Kalwarii


Cztery jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kalwaria Zebrzydowska otrzymało z rąk Burmistrza Miasta Augustyna Ormantego sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Spotkanie oraz uroczyste przekazanie odbyło się w remizie OSP Bugaj.

Plecaki oraz torby ratownicze PSP R1 z szynami kamerą oraz deską ortopedyczną trafiły do jednostek: OSP Bugaj, OSP Kalwaria Zebrzydowska, OSP Zarzyce Wielkie. W ręce strażaków z Bugaja oraz Leńcz trafiły również Defibrylatory AED.

Wartość przekazanego sprzętu opiewa na kwotę ponad 25 tys. zł.

Przypomnijmy, że dzięki realizacji tego projektu każda z dziewięciu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Kalwaria Zebrzydowska będzie posiadała zestaw do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, ponadto sześć jednostek będzie dysponowało defibrylatorami zewnętrznymi AED.

Pamiętajmy, że ogólnodostępny defibrylator AED znajduje się w dyżurce Kalwaryjskiego Komisariatu Policji, to niewielkie urządzenie nie raz ratowało życie potrzebującym pomocy, może z niego skorzystać osoba udzielająca pierwszej pomocy drugiej osobie w przypadku nagłego zatrzymania pracy serca. Urządzenie działa na mięsień sercowy prądem stałym o odpowiednio dużej energii.

Urządzenie wykrywa zagrażający życiu niewłaściwy rytm serca (migotanie komór serca). Jego obsługę ułatwiają intuicyjne piktogramy oraz wspomaganie głosowe.

Defibrylacja jest zabiegiem medycznym polegającym na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego o określonej energii w celu przywrócenia prawidłowego rytmu pracy serca. Wykonana w ciągu 3 minut od zatrzymania krążenia pozwala na przeżycie w ok. 75% przypadków.

Otrzymana dotacja na zakup defibrylatorów automatycznych AED dla jednostek OSP wpisuje się politykę Burmistrza Kalwarii Zebrzydowskiej Augustyna Ormantego, który sukcesywnie dąży do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kalwaria Zebrzydowska.....

 
 
AKTUALNOŚCI
  Pielgrzymka na Jasną Górę
  Jest decyzja w sprawie BDI
  Seniorzy zaczynają być aktywni
  Uchwała ws. hipermarketów w Choczni do kosza
  Złote Gody w Kalwarii
  Otwarto Dom Seniora w Marcyporębie
  Komendant odwołany
  Parkuj i Jedź! - nowa inwestycja w gminie Spytkowice
  Ulica Fabryczna w rękach miasta
  Publiczny rejestr pedofili
  Sukces mieszkańca Lipowej
  Święto Plonów. w Brzeźnicy
  Sierpniowe Wiadomości Powiatowe
  Onufralia 2015
  Działo się. Piknik Maspexu
  Inauguracja Wadowickiej Izby Gospodarczej
  WoJOWnicy Kukiza w Wadowicach
  Koniec roku szkolnego w ZDZ
  W kasie gminy widać dno
  Sam smak w Wadowicach
 
BEZPIECZEŃSTWO
  Wypadek w Sosnowicach
  Skawa pokazała swoje groźne oblicze
  Czołowe zderzenie w Kleczy
  Chciała skoczyć z mostu
  Sprzęt dla strażaków z Kalwarii
  Oskarżeni o nakłanianie do prostytucji
  Czołowe zderzenie w Kalwarii
 
KULTURA, OŚWIATA
  Sukcesy w ZDZ
  Jubileuszowy numer Wadoviana
  Ogólnopolski sukces grafików z Radoczy!
  Zaczarowały szkoły korytarz
 
SPORT, REKREACJA
  Kolarze przemknęli przez powiat
  Tomicka Amatorska Liga Piłkarska
 
JUBILEUSZE
  Uroczysta sesja z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice
 
Zdrowie i Uroda
  Zakaźny i Szkoła Rodzenia do likwidacji
  Szpital w sieci
 
Sylwetki, wywiady
  RADA SENIORÓW W LANCKORONIE
  Pomnik 1000-lecia Wiary i Ojczyzny
 
Interaktywna Polska
Webmaster: PROMEDIA