Portal - Wadowice
polski Piątek - 17 sierpnia 2018      Bądź dobrze poinformowany! Czytaj Wiadomości Powiatowe.
Menu
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
 
2018-01-31 Zakaźny i Szkoła Rodzenia do likwidacji


Radni powiatowi podjęli decyzję o likwidacji Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego wadowickiego szpitala. Do zamknięcia pójdzie także przyszpitalna Szkoła Rodzenia i dwie poradnie.
Jak informował radnych Zastępca Dyrektora Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej ds. technicznych Piotr Kopijasz:
- Oddział Obserwacyjno-Zakaźny nie może zostać przeniesiony do pawilonu E, ponieważ podczas opracowywania projektu jego budowy (co miało miejsce w poprzednich kadencjach Rady Powiatu) nie przewidziano stworzenia pomieszczeń przystosowanych do funkcjonowania takiego Oddziału, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku.
Radni Powiatu Wadowickiego podjęli również decyzję o zakończeniu działalności dwóch poradni: Dermatologicznej i Reumatologicznej.
- Umowa z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia odnośnie poradni dermatologicznej i reumatologicznej została zakończona 31 grudnia 2016 r., czego powodem był brak lekarzy specjalistów chętnych do pracy w w/w poradniach. W konsekwencji 31 marca 2017 r. na wniosek ówczesnego dyrektora ZZOZ w Wadowicach Józefa Budki w/w poradnie zostały wykreślone z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W związku z tym, konieczne było wprowadzenie zmian w Statucie ZZOZ, aby był on zgodny z rejestrem wojewody - napisał w uzasadnieniu dla radnych wicedyrektor szpitala Piotr Kopijasz.
Do likwidacji idzie także działająca przy szpitalu Szkoła Rodzenia. Zainteresowanie pacjentek udziałem w zajęciach było w ostatnich latach znikome, dlatego władze szpitala nie widziały przyszłości dla tej działalności. Jednak radni powiatowi mieli inne zdanie. Ostatecznie za uchwałą opowiedziało się 17 radnych, 7 było przeciw (Jacek Jończyk, Paweł Koper, Józef Łasak, Zbigniew Małecki, Mirosław Nowak, Jerzy Sikora i Józefa Rychlik), natomiast radna Maria Wądrzyk wstrzymała się od głosu.


....

 
 
AKTUALNOŚCI
  Pielgrzymka na Jasną Górę
  Jest decyzja w sprawie BDI
  Seniorzy zaczynają być aktywni
  Uchwała ws. hipermarketów w Choczni do kosza
  Złote Gody w Kalwarii
  Otwarto Dom Seniora w Marcyporębie
  Komendant odwołany
  Parkuj i Jedź! - nowa inwestycja w gminie Spytkowice
  Ulica Fabryczna w rękach miasta
  Publiczny rejestr pedofili
  Sukces mieszkańca Lipowej
  Święto Plonów. w Brzeźnicy
  Sierpniowe Wiadomości Powiatowe
  Onufralia 2015
  Działo się. Piknik Maspexu
  Inauguracja Wadowickiej Izby Gospodarczej
  WoJOWnicy Kukiza w Wadowicach
  Koniec roku szkolnego w ZDZ
  W kasie gminy widać dno
  Sam smak w Wadowicach
 
BEZPIECZEŃSTWO
  Wypadek w Sosnowicach
  Skawa pokazała swoje groźne oblicze
  Czołowe zderzenie w Kleczy
  Chciała skoczyć z mostu
  Sprzęt dla strażaków z Kalwarii
  Oskarżeni o nakłanianie do prostytucji
  Czołowe zderzenie w Kalwarii
 
KULTURA, OŚWIATA
  Sukcesy w ZDZ
  Jubileuszowy numer Wadoviana
  Ogólnopolski sukces grafików z Radoczy!
  Zaczarowały szkoły korytarz
 
SPORT, REKREACJA
  Kolarze przemknęli przez powiat
  Tomicka Amatorska Liga Piłkarska
 
JUBILEUSZE
  Uroczysta sesja z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice
 
Zdrowie i Uroda
  Zakaźny i Szkoła Rodzenia do likwidacji
  Szpital w sieci
 
Sylwetki, wywiady
  RADA SENIORÓW W LANCKORONIE
  Pomnik 1000-lecia Wiary i Ojczyzny
 
Interaktywna Polska
Webmaster: PROMEDIA